top of page

Mabon jones

feiolinydd ac Athro

Llun gan Hayley Suviste

Amdanaf i

Rwyf yn feiolinydd s’yn gweithio o Fanceinion ar hyn o bryd gyda chyfoeth o brofiad yn chwarae mewn cerddorfeydd,grwpiau siambr, ac fel unawdydd. Wedi astudio a graddio mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Manceinion, ‘rwyf ar hyn o bryd yn astudio ar gwrs Meistr gyda Leland Chen yng Ngholeg Brenhinol y Gogledd. Mae byw ym Manceinion wedi rhoi cyfle i mi chwarae, recordio a pherfformio gydag ystod eang o ‘ensembles’ mewn amrywiaeth o arddulliau a  thraddodiadau cerddorol yn cynnwys arddull glasurol gyfoes, jas, cerddoriaeth werin a ‘klezmer’. Yn ogystal a chanu’r ffidil, ‘rwyf a phrofiad o ddysgu grwpiau bychain ac unigolion,  a dosbarthiadau mwy. 

bottom of page