top of page

dyssgu

Mae gen i sawl blwyddyn o brofiad dysgu mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd yn cynnwys grwpiau bychain a dosbarthiadau llawn, i wersi unigol a dysgu ar-lein.  Mae gen i dipyn o brofiad yn arwain ymarferion ensemble ac adrannol. Dechreuais ddysgu adre yng Nghymru pan oeddwn yn y 6ed dosbarth, ac mi wnes i gynorthwyo mewn ymarferion ensemble wythnosol yng Nghaernarfon, tra’n rhoi gwersi preifat unigol i ddechreuwyr hyd at gradd 1. Yn ystod yr adeg yma mi wnes i wirfoddoli gyda phrosiect Sistema Cymru ‘Codi’r To’ trwy Wasanaeth Cerdd William Mathias, lle roeddwn yn gweithio efo plant ysgol gynradd ym Maesincla, Caernarfon ac ysgol Glancegin, Bangor, yn cefnogi, annog, mentora a pherfformio cerddoriaeth efo offerynnau pres a chwyth.

 

Wedi graddio o Brifysgol Manceinion yn 2018 cychwynnais weithio rhan amser fel athro ffidil yng Ngwasanaeth Cerdd Tameside. Ers i mi gychwyn rwyf wedi darparu gwersi un i un, grwpiau bychan a dysgu dosbarth cyfan ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd yn Tameside, yn ogystal a darparu  gwasanaeth o’r ganolfan yn Tameside. ‘Rwyf hefyd wedi bod yn cynorthwyo gyda rhedeg yr ensembles llinynnol -cynradd ac uwchradd ac ar ol ysgol, o fewn y gwasanaeth, gan gymeryd ymarferion tutti ac adrannol yn aml  fy hun. Yn ddiweddar, oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth mewn ymateb i Covid 19, ‘rwyf wedi bod yn darparu gwersi trwy gyfrwng Zoom i nifer o’r disgyblion. 

Rwyf yn awyddus i gyflwyno gwersi ar-lein tra bo cyfyngiadau presennol y Llywodraeth yn parhau, ac ‘rwyf  ar gael i ddarparu gwersi preifat. Mae croeso i chi gysylltu a mi mewn perthynas ag unrhyw ymholiadau dysgu.

Photo by Bethany McLeish

bottom of page